BADANIA NIENISZCZĄCE NDT - ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń

Badania nieniszczące urządzeń i konstrukcji (badania NDT Non-Destructive Testing –  to sposób oceny stanu obiektu, nie wpływający w istotny sposób na jego właściwości strukturalne i powierzchniowe) służą do określenia ich stanu technicznego (faktycznie stanu materiału, z którego je wykonano).

Badaniami nieniszczącymi zajmujemy się od 1998 r. (dawniej jako firma Metal Science)  i przeprowadzamy je na życzenie zakładów reprezentujących branże takie jak: przemysł maszynowy, petrochemia, przemysł naftowy, przemysł paliwowy, przemysł chemiczny, przemysł środków czystości, przemysł farb i lakierów, przemysł farmaceutyczny, energetyka, górnictwo, hutnictwo, przemysł stoczniowy i przemysł okrętowy, przemysł cementowy i przemysł wapienniczy, przemysł motoryzacyjny, transport i środki transportu, przemysł drukarski, poligrafia, produkcja papieru, przemysł opakowań, hydraulika siłowa i inne.

przemysł papierniczy, przemysł poligraficzny, przemysł energetyczny, przemysł petrochemiczny, przemysł wydobywczy, przemysł górniczy, przemysł hutniczy, kopalnie, huty, walcownie, naprawa maszyn, naprawa urządzeń dla przemysłu maszynowego petrochemiiprzemysłu naftowego paliwowego chemicznego farmaceutycznego energetyki górnictwa hutnictwa wydobywczego górniczego hutniczego stoczniowego okrętowego cementowego wapienniczego motoryzacyjnego transportu drukarskiego poligrafii papierniczego kopalń hut

Określenie stanu technicznego urządzeń przeprowadzamy u użytkownika w zakładzie.

Prowadzimy usługi badawcze i ocenę stanu technicznego urządzeń przemysłowych takich jak:

rurociągi - kontrola spoin  oraz  kontrola kolan rurociągów np.
rurociągi wysokociśnieniowe,  rurociągi pary,
rurociągi przesyłowe podziemne gazu i ropy naftowej;
ropociągi - badanie spoin ropociągów;
reaktory do polimeryzacji polichlorku winylu;
stalowe zbiorniki ciśnieniowe np.  walczaki, cysterny, hydroakumulatory,
kotły parowe, zbiorniki LPG
turbiny i ich elementy: łopatki, wirniki, tarcze, bandaże, czopy wałów, korpusy;

urządzenia energetyczne; kolektory, trójniki, rury opadowe, zasuwy, zawory, rury ekranowe;
maszyny i urządzenia wyciągowe w kopalniach: naczynia wyciągowe, liny i mocowania lin;
układy tłokowo-korbowe sprężarek: wodziki, drągi tłokowe, tłoki, korpusy, tuleje cylindrowe;
dźwigi, żurawie, zawiesia, zamocowania;
urządzenia hydrauliki siłowej - tłoczyska, cylindry, nurniki, tłoki;
szyny kolejowe i tramwajowe;  elementy przeniesienia napędu elektrowozów;
połączenia skręcane i połączenia spawane;

po spawaniu odpowiedzialnych elementów urządzeń: 
korpusy zasuw i zaworów wysokoprężnych,   króćce kolektorów pary,
króćce walczaków,    połączenia rur ekranowych.

urządzenia energetyczne; kolektory, trójniki, rury opadowe, zasuwy, zawory, rury ekranowe;
maszyny i urządzenia wyciągowe w kopalniach: naczynia wyciągowe, liny i mocowania lin;
układy tłokowo-korbowe sprężarek: wodziki, drągi tłokowe, tłoki, korpusy, tuleje cylindrowe;
dźwigi, żurawie, zawiesia, zamocowania;
urządzenia hydrauliki siłowej - tłoczyska, cylindry, nurniki, tłoki;
szyny kolejowe i tramwajowe;  elementy przeniesienia napędu elektrowozów;
połączenia skręcane i połączenia spawane;

po spawaniu odpowiedzialnych elementów urządzeń: 
korpusy zasuw i zaworów wysokoprężnych,   króćce kolektorów pary,
króćce walczaków,    połączenia rur ekranowych.

Stosowane przez nas metody badań nieniszczących / łącznie z metodą MPM /   <więcej informacji> :
metoda wizualna   <przykłady badań NDT>,   ultradźwiękowa   <przykład>,
penetracyjna   <przykład>,  wiroprądowa   <przykład>,   badanie tensometryczne w wysokich temperaturach   <przykład>
defektoskopia nieszczelności gazowych   <przykład>

Metodę MPM  (Magnetycznej Pamięci Metalu) opisaliśmy dla Państwa oddzielnie na dwóch kolejnych stronach:   <początki>   <obecnie>

Szczególną uwagę zwracamy na stosowanie badania MPM w powiązaniu z innymi rodzajami badań nieniszczących.
Łączne stosowanie tych metod badawczo-kontrolnych w znacznie większym stopniu niż dotychczas pozwala zapobiegać awariom lub uszkodzeniom urządzeń.

    Sprawdź porównanie wszystkich metod badań nieniszczących   <więcej>

Metoda MPM gwarantuje szybką i precyzyjną lokalizację wad lub miejsc podatnych na uszkodzenia wywoływane np. przez pęknięcia zmęczeniowe, pęknięcia na skutek choroby wodorowej, wżery korozyjne powodujące niebezpieczne pocienienie ścianki urządzenia i inne.
    Metoda MPM w połączeniu z innymi badaniami okazuje się bardzo praktyczna i skuteczna.Badania nieniszczące  wraz z metodą MPM
prowadzimy we współpracy
z Laboratorium Badawczym firmy „Energodiagnostyka”
<więcej informacji>

logo Energodiagnostyki