POLITYKA PRYWATNOŚCI – podstawowe zasady ogólne

SZANOWNI PAŃSTWO - przytoczone niżej zasady i informacje o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych dotyczą naszych stron internetowych RESURS.PL oraz RESURS.PL/ENERGODIAGNOSTYKA/ dalej nazywanych też stroną firmy Resurs A. Radziszewski oraz stroną firmy Energodiagnostyka Sp. z o.o.


1. Administratorzy danych

Administratorami Państwa danych osobowych, czyli podmiotami decydującymi o tym jak będą one wykorzystywane, są firmy: Resurs A. Radziszewski z siedzibą 03-120 Warszawa, ul. Modlińska 227D  oraz  Energodiagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą 03-116 Warszawa, ul. Czarodzieja 12.


2. Jak i do kogo można zwrócić się w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi pozostawionymi na stronie RESURS.PL prosimy kontaktować się:


We wszystkich sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi pozostawionymi na stronie RESURS.PL/ENERGODIAGNOSTYKA/ prosimy kontaktować się:


3. Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa w czasie rozmowy telefonicznej, przez kontakt mailowy lub za pośrednictwem korespondencji dostarczonej pocztą tradycyjną.


4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do współpracy z Państwem. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firm Resurs A. Radziszewski oraz Energodiagnostyka Sp. z o.o. przetwarzamy też Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach:


5. Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania następujących danych osobowych:

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów podatkowych oraz rachunkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.


6. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez firmy Resurs A. Radziszewski oraz Energodiagnostyka Sp. z o.o. przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych w celu:


7. Komu możemy udostępnić Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy naszym współpracownikom oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług czyli takim, które wykonują np. usługi księgowe. Na żądanie niektórych organów publicznych, np. policja, prokuratura, urząd skarbowy możemy przekazać Państwa dane osobowe tym organom.


8. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane są przetwarzane przez czas trwania współpracy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń (przy czym nie dłużej niż przez okres przedawnienia wynikający z art. 118 kodeksu cywilnego).
W przypadku, kiedy podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda – do czasu wycofania tej zgody.
Państwa dane mogą być przetwarzane dłużej niżby to wynikało z powyższych zasad w przypadku przekazania ich organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


9. Pliki cookies.

Przeglądarki internetowe realizują sprawną obsługę wszystkich stron dostępnych w Internecie wykorzystując do tego celu pliki cookies. Te niewielkie pliki (tzw. ciasteczka), przypisane do konkretnej strony internetowej, zazwyczaj zawierają nazwę tej strony, czas przechowywania jej na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne każdej odwiedzanej strony internetowej, w naszym przypadku strony www.resurs.pl firmy Resurs A. Radziszewski oraz strony www.resurs.pl/energodiagnostyka/ firmy Energodiagnostyka Sp. z o.o.
Pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika, gdy wyraził on zgodę na przedstawioną tu Politykę Prywatności, uwzględniającą też zasady przetwarzania danych osobowych zgodne z przepisami RODO.

Oprogramowanie każdej przeglądarki internetowej domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Użytkownicy każdej strony internetowej (w tym naszych stron www) mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja każdej przeglądarki internetowej.
Pamiętajmy jednak o tym, że ograniczenia wprowadzone w stosowaniu plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności stosowane na stronach www, nie wyłączając naszych stron internetowych.

Pliki cookies zamieszczane przez przeglądarki na urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych (w tym stron firm Resurs A. Radziszewski oraz Energodiagnostyka Sp. z o.o.) mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze stron internetowych. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Jednocześnie sygnalizujemy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może nawet uniemożliwić, korzystanie z wszelkich stron www, w tym ze stron firm Resurs A. Radziszewski oraz Energodiagnostyka Sp. z o.o.


10. Logi serwera.

Logi serwera są to informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegające logowaniu (zapisaniu) w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną internetową oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać następujące dane wykorzystywane wyłącznie dla celów administrowania serwerem:

Powyższe dane do administrowania serwerem nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.


11. Zgoda.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmy Resurs A. Radziszewski oraz Energodiagnostyka Sp. z o.o. wyrażacie Państwo przechodząc z tego komunikatu do strony poprzedniej (przycisk "POWRÓT" poniżej) i zamknięcie wyskakujących okienek z komunikatami. Udzieloną zgodę możecie Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak nie będzie równoznaczne z tym, że korzystanie z przekazanych informacji do czasu wycofania zgody było niezgodne z prawem.


12. Brak zgody.

Jeśli jednak nie wyrażacie Państwo zgody na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez firmy Resurs A. Radziszewski oraz Energodiagnostyka Sp. z o.o., prosimy o opuszczenie naszej strony RESURS.PL lub strony RESURS.PL/ENERGODIAGNOSTYKA/ przez zamknięcie okna przeglądarki lub przez cofnięcie się do strony oglądanej wcześniej.POWRÓT