Kooperanci firmy „RESURS” A. Radziszewski

Blisko współpracujemy z firmami:  Energodiagnostyka Sp. z o.o.  oraz  Technical Solutions Radziszewski  (TSR).

Energodiagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadząca działalność w zakresie:
prace diagnostyczne metodą magnetycznej pamięci metalu (MPM)  (w skrócie: metoda MPM),
defektoskopowe badania nieniszczące (NDT) w oparciu o normę PN-EN 473:2002  (w skrócie: badania NDT)
prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie diagnostyki technicznej metodami nieniszczącymi,
sprzedaż i serwis przyrządów i czujników do badań NDT, w tym do metody MPM; wdrożenia, konsultacje, szkolenia specjalistów.

Zobacz  więcej informacji o firmie Energodiagnostyka Sp. z o.o.

praca na terenie zakładu chemicznego

Badania diagnostyczne na terenie zakładów chemicznych
- tu badanie prądami wirowymi (ET)

łopatki turbiny parowej - badania nieniszczące

Badania diagnostyczne łopatek turbiny parowej metodami:
MPM, szumów Barkhausena (SEB), prądów wirowych (ET)

TSR Technical Solutions Radziszewski z siedzibą w Warszawie prowadząca działalność w zakresie:
selektywne nakładanie powłok - tamponowanie,
technologia MFT,
wsparcie techniczne w zakresie inżynierii produkcji.

Zobacz  więcej informacji o firmie TSR

ozdobnik1

Regeneracja uszkodzeń powierzchni metali metodą tamponowania

Jest to galwaniczna metoda selektywnego nakładania powłok eksploatacyjnych - miedzianych, z brązu, mosiądzu, niklu, chromu, wolframu, srebra, złota i wielu innych. W metodzie tamponowania elektrolit jest przenoszony na powierzchnię elementu pokrywanego za pomocą tamponu, który jest nasunięty na elektrodę połączoną z dodatnim biegunem źródła prądu. Element pokrywany połączony jest z ujemnym biegunem źródła prądu.

Selektywne, galwaniczne osadzanie powłok metalowych metodą tamponowania to nowa usługa, która pozwala nam na wykonywanie prac naprawczych mobilnie – w zasadzie w dowolnym miejscu, wskazanym przez klienta  <zobacz więcej>
 

metoda tamponowania
Uszkodzony cylinder może spowodować długotrwały przestój maszyny poligraficznej

Pozornie niewielki odcisk śruby na powierzchni cylindra eliminuje go z dalszej eksploatacji

metoda tamponowania - naprawiona powierzchnia cylindra

Powierzchnia cylindra po naprawie metodą tamponowania bezpośrednio na urządzeniu w zakładzie Klienta

ozdobnik1


Technologie MFT i CTT

Technologia Pola Magnetycznego (MFT - Magnetic Field Technology ) jak również Technologia Nagrzewania Rdzeniem Magnetycznym (CTT - Magnetic Core Thermal Technology) wykorzystują zjawiska fizyczne zachodzące w strukturze metalu elementu umieszczanego w obszarze działania zewnętrznego pola magnetycznego zmieniającego zwrot z częstotliwością 120Hz.

Dzięki zastosowaniu technologii pola magnetycznego - MFT jesteśmy w stanie podgrzać równomiernie element z metalu żelaznego w całej objętości do temperatury 1100° C  <zobacz więcej na stronach TSR>
 

metoda MFT