Certyfikaty z zakresu natryskiwania cieplnego (w tym naddźwiekowego nc HVOF) oraz metody MPM

Adam Radziszewski - szkolenie z zakresu natryskiwania cieplnego nr D-S-80636-EWF507
z dn. 06.07.2006 wydała Europejska Federacja Spawania, Zgrzewania i Cięcia  (EWF) :

Adam Radziszewski szkolenie EWF

RESURS - Certyfikat ISO 9001:2000    BVQI nr 133103
z dn. 28.07.2003 r.  Nakładanie Powłok Metodą Natryskiwania Cieplnego.

Władysław Krasnodębski - Zaświadczenie nr 7/I/01  wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej Warszawa
z dn. 24.10.2001 o ukończeniu kursu na uprawnienia:  metalizator korozjonista :

uprawnienia metalizatora korozjonisty

Andrzej Radziszewski – Zaświadczenie nr 18/18/88    wydane przez SIMP - Warszawa
z dn.24.03.1988 o ukończeniu  Kursu Natryskiwania Cieplnego dla Instruktorów.

Andrzej Radziszewski - Uprawnienia metody MPM nr 35-09-PL   Energodiagnostika Co. Ltd. Moskwa  z dn.19.02.2009 r. :

uprawnienia metody MPM cz.1
uprawnienia metody MPM cz.2