Przykłady miejscowej regeneracji metalowych części maszyn METODĄ TAMPONOWANIA

Miejscowa regeneracja uszkodzonych powierzchni części maszyn lub urządzeń,
wykonywana bezpośrednio w Zakładzie Zleceniodawcy bez demontażu naprawianej części

to oferta RESURS dla zakładów przemysłowych na terenie całego kraju

Tamponowanie to selektywne nakładanie kolejnych, odpowiednio dobieranych, jedno- lub wieloskładnikowych powłok metali. Technologia ta pozwala zregenerować niemal każdą powłokę eksploatacyjną na znakomitej większości metali (i ich stopów), używanych do produkcji części maszyn i urządzeń.

Niżej regeneracja metodą tamponowania (in. selektywne nakładanie powłok lub tamponowa regeneracja części) wykonana przez firmę RESURS i pokazana na kilku przykładach.

Regeneracja cylindra dociskowego na arkuszowej maszynie do laminowania - przykład 1

Awarię spowodował pręt, który dostał się pomiędzy cylinder dociskowy i cylinder gumowy laminarki. Powstały odcisk pręta, o głębokości od 0.05 do 0.70 mm na ok. 4/5 obwodu cylindra dociskowego, uniemożliwił eksploatację maszyny.
Naprawę przeprowadziliśmy w zakładzie Zleceniodawcy. Do wypełnienia powstałej rysy użyliśmy miedzi. Warstwą ostateczną jest przeszlifowana i spolerowana powłoka z niklu twardego.

laminarka

Laminarka w zakładzie Klienta i przyczyna awarii - stalowy pręt


odcisk pręta

Odcisk pręta najpierw wypełniamy miedzią


cylinder dociskowy w trakcie naprawy

Odcisk pręta wypełniony miedzią po przeszlifowaniunaprawiony cylinder dociskowy

Miejsce uszkodzenia po naprawieRegeneracja tarczy odciążającej - przykład 2

Inny przykład zastosowania metody tamponowania.
- tu naprawiana była tarcza odciążająca (materiał w gatunku LII500) regenerowana na średnicę wewnętrzną Ø110h8.

tarcza odciążająca

Tarcza odciążająca


średnica wewnętrzna Ø110H8 tarczy odciążającej

Średnica wewnętrzna Ø110H8 tarczy odciążającej


tamponowanie tarczy odciążającej

Tamponowanie wewnętrznej średnicy tarczy odciążającej


średnica wewnętrzna Ø110H8 tarczy odciążającej

Średnica wewnętrzna Ø110H8 w trakcie regeneracji


Wykonano tamponowanie Ni  i uzyskano cienką powłokę regeneracyjną z niklu twardego o wymaganej grubości około 50 mikronów. Wymiar otworu tarczy przed tamponowaniem 109.95 mm, uzyskany wymiar po tamponowaniu mieścił się w granicach Ø109.95 do Ø109.94 mm.
Firma RESURS nakłada  powłoki cienkie o grubościach w zakresie od 0.005 do 0.250 mm

Regeneracja otworu pod osadzenie łożyska w korpusie dekantera - przykład 3

Stosunkowo niewielki korpus dekantera regenerowaliśmy w firmie RESURS. Wewnętrzną średnicę korpusu pod osadzenie łożyska należało najpierw przetoczyć w celu wyrównania powierzchni przed pokryciem miedzią.
Nałożoną warstwę miedzi przetoczyliśmy na zadany wymiar (pierwsze zdjęcie), by ostatecznie nałożyć nikiel twardy (drugie zdjęcie).

średnica wewnętrzna dekantera

Pokryta miedzią i przetoczona średnica pod łożysko osadzane w korpusie dekantera


średnica wewnętrzna dekantera po regeneracji

Warstwa twardego niklu kończy odtworzenie średnicy wewnęrznej korpusu dekantera


 Obszerny opis metody tamponowania zamieściliśmy na innej stronie    <więcej o tamponowaniu> 


Zapraszamy do współpracy