Badanie urządzeń i konstrukcji (obiektów przemysłowych)
metodą magnetycznej pamięci metalu MPM.

  Badanie metodą MPM coraz powszechniej uznawane jest za szybką metodę kontroli obiektów przemysłowych (konstrukcje, maszyny lub urządzenia wykonane z metali żelaznych). Do końca roku 2004, metodę MPM wdrożono w ponad 200 zakładach w samej Rosji, gdzie przeszkolono ponad 600 specjalistów. Metodę MPM doceniono także w Chinach - w tym czasie stosowało ją tam już ponad 100 zakładów produkcyjnych.

W roku 2011 badania metodą Magnetycznej Pamięci Metalu i odpowiednie przyrządy pomiarowe IKN (ang. TSC) z czujnikami i oprogramowaniem stosowane były w ponad 1000 rosyjskich przedsiębiorstw. Oprócz Rosji, metoda została przetestowana i wdrożona także w innych przedsiębiorstwach w 30 krajach na świecie.

Metodę MPM do badań obiektów przemysłowych wdrożyły już: Australia, Angola, Argentyna, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czarnogóra, Czechy, Finlandia, Izrael, Indie, Irak, Iran, Kanada, Kazachstan, Kolumbia, Korea Południowa, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malezja, Mołdawia, Mongolia, Niemcy, Polska, RPA, Serbia, Ukraina, USA, Węgry.    <więcej>

badanie spoin spawanych zbiornika metodą MPM

Zdjęcie ilustruje diagnozowanie spoin spawanych i powierzchni dużego zbiornika metodą MPM  -
badanie metodą MPM nie wymaga przygotowania powierzchni diagnozowanego obiektu
.
Pomiary często wykonujemy na urządzeniach pracujących - tu sprawdzamy jak połączone są cargi zbiornika
- czyli kontrolujemy stan techniczny płaszcza zbiornika.

 

  Praktyka przemysłowa wykazała, że badania MPM sprawdzają się wszędzie tam, gdzie wymagane są:

  - określenie stanu naprężeń i odkształceń w urządzeniach
  - badania jakości metalu wyrobów podczas ich produkcji i eksploatacji

(turbiny, pompy)

  - badania jakości spoin po ich wykonaniu lub podczas pracy urządzeń 
  - diagnostyka rurociągów (np. ropociągów, rurociągów pary)
  - określanie realnego resursu urządzeń i konstrukcji

(zbiorniki;  oprzyrządowanie;  wszelkie wyroby wykonane z materiału ferromagnetycznego - mechanizmy załadowcze, wirujące, tłoczące; instalacje w których występuje pełzanie materiału lub choroba wodorowa; i inne obiekty.)

  - kontrola zbiorników, silosów i naczyń ciśnieniowych
  - badanie mechanicznych własności metalu w warunkach laboratoryjnych.

Firma RESURS wykonuje badania MPM we wszystkich w/w. przypadkach.


Badanie MPM - charakterystyka.

  1. MPM - szybka metoda kontroli nieniszczącej, oparta na rejestracji i analizie rozkładu własnych magnetycznych pół rozproszonych (WMPR), powstających w wyrobach i obiektach przemysłowych w strefach koncentracji naprężeń (SKN). Przy czym WMPR przedstawiają nieodwracalną zmianę namagnesowania odzwierciedlające kierunek działania głównych naprężeń od obciążeń roboczych, a także strukturalną i technologiczną dziedziczność metalu wyrobu oraz spoiny po ich wykonaniu a następnie schłodzeniu w magnetycznym polu Ziemi. W trakcie kontroli MPM wykorzystywane jest naturalne namagnesowanie, które pojawia się w postaci magnetycznej pamięci metalu podczas faktycznych odkształceń czego następstwem jest zachodzenie zmian strukturalnych w metalu wyrobów i urządzeń.

  2. Podstawy fizyczne MPM:

•  Magnetosprężyste i magnetomechaniczne zjawiska;

•  Zjawisko tworzenia się i umiejscowienia granic domen magnetycznych 
   na ściankach dyslokacji w strefach koncentracji naprężeń (SKN);

•  Zjawisko rozproszenia pola magnetycznego wywołane strukturalnymi i mechanicznymi 
   niejednorodnościami w warunkach naturalnego namagnesowania się metalu 
   spowodowanego obciążeniami.

  3. Parametry magnetyczne wykorzystywane w badaniu MPM:

•  składowa normalna WMPR - Hpy;

•  gradient pola magnetycznego (dHp/dx) na długości x 

  4. Co kontrolujemy w metalu i spoinie metodą MPM:

•  stan naprężeń-odkształceń (SNO) i niejednorodność struktury materiałów

  5. Co określamy metodą MPM:

•  strefy koncentracji naprężeń SKN, w których powstają zaczątki rozwijających się wad;

•  uszkodzenia struktury w SKN;

•  niejednorodność metalu.

  6. Zalety metody MPM:

•  nie wymagane jest żadne przygotowanie powierzchni obiektu kontroli (czyszczenie itp);

•  nie wymagane jest sztuczne namagnesowanie materiału;

•  jest metodą szybką i dokładną (określa SKN z dokładnością do 1mm);

•  wykorzystuje małogabarytowe przyrządy pomiarowe, które posiadają:
    własne zasilanie, urządzenie rejestrujące, mikroprocesor i blok pamięci 4MB;

•  w produkcji potokowej pozwala na skontrolowanie 100% jakości wyrobów
    i przeprowadzić ich sortowanie;

•  nie ingeruje w strukturę materiału ani w stan jego namagnesowania - metoda nieinwazyjna.


Badanie MPM to podstawowa metoda diagnostyczna stosowana przez RESURS do lokalizacji zmian w strukturze metali.
Stosując ją z innymi tradycyjnymi metodami badań wydatnie zwiększamy ich efektywność.


  Firma RESURS od wielu lat ściśle współpracuje z rosyjską firmą  „Energodiagnostika”- Moskwa  w  zakresie stosowania badań MPM, sprzedaży przyrządów, szkolenia specjalistów i promowania metody w Polsce.wróć na poprzednią stronę

03-116 Warszawa, ul. Czarodzieja 12     tel. +48 22 744-53-64 (metoda MPM)

wróć na początek strony