BADANIA NIENISZCZĄCE NDT - ocena stanu technicznego urządzeń

Badania nieniszczące (badania NDT, Non-Destructive Testing) obiektów przemysłowych (konstrukcji, maszyn, urządzeń technicznych) są to metody oceny aktualnego stanu obiektu, nie wpływające w istotny sposób na właściwości strukturalne i powierzchniowe obiektu. Badania NDT służą do określenia stanu metalu/stopu ferromagnetycznego, z którego obiekt wykonano.

Badaniami nieniszczącymi zajmujemy się od 1998 r. (dawniej jako firma Metal Science) i przeprowadzamy je na życzenie zakładów reprezentujących branże takie jak: przemysł maszynowy, petrochemia, przemysł naftowy, przemysł paliwowy, przemysł chemiczny, przemysł środków czystości, przemysł farb i lakierów, przemysł farmaceutyczny, energetyka, górnictwo, hutnictwo, przemysł stoczniowy i  przemysł okrętowy, przemysł cementowy i przemysł wapienniczy, przemysł motoryzacyjny, transport i środki transportu, przemysł drukarski, poligrafia, produkcja papieru, przemysł opakowań, hydraulika siłowa i inne.

Tagi: przemysł energetyczny, przemysł papierniczy, przemysł poligraficzny, przemysł petrochemiczny, przemysł wydobywczy, przemysł górniczy, kopalnie, przemysł hutniczy, huty, walcownie, regeneracja części maszyn i urządzeń, określenie stanu technicznego, diagnostyka techniczna urządzeń przemysłowych

Badanie stanu technicznego urządzeń przeprowadzamy u Zleceniodawcy w zakładzie.

Prowadzimy usługi badawcze, oceniamy stan techniczny urządzeń przemysłowych :

rurociągi wysokociśnieniowe (rurociągi przesyłowe podziemne i naziemne), np.: rurociągi ciepłownicze,  rurociągi pary  (w tym kontrola spoin i kontrola kolan rurociągów);
rurociągi niskociśnieniowe (rurociągi przesyłowe podziemne i naziemne) takie jak gazociągi i ropociągi  (uwaga jak wyżej);
dekantery przemysłowe;
reaktory do polimeryzacji polichlorku winylu;
stalowe zbiorniki ciśnieniowe np.  walczaki, cysterny, hydroakumulatory, kotły parowe, zbiorniki LPG;
turbiny i ich elementy: łopatki, wirniki, tarcze, bandaże, czopy wałów, korpusy;

badanie łopatek turbiny metodą MPM nr jeden

Badania łopatek turbiny metodą MPM

ocena metodą MPM taśm bandaży turbiny

Badania diagnostyczne taśm bandaży

Na stronie z przykładami badań NDT omawiamy <badanie turbiny parowej> podczas jej remontu.

urządzenia energetyczne; kolektory, trójniki, rury opadowe, zasuwy, zawory, rury ekranowe;
maszyny i urządzenia wyciągowe w kopalniach: naczynia wyciągowe, liny i mocowania lin;
układy tłokowo-korbowe sprężarek: wodziki, drągi tłokowe, tłoki, korpusy, tuleje cylindrowe;
dźwigi, żurawie, zawiesia, zamocowania;
urządzenia hydrauliki siłowej - tłoczyska, cylindry, nurniki, tłoki;
szyny kolejowe i tramwajowe;  elementy przeniesienia napędu elektrowozów;
połączenia skręcane i połączenia spawane;

po spawaniu odpowiedzialnych elementów urządzeń:
korpusy zasuw i zaworów wysokoprężnych,   króćce kolektorów pary, króćce walczaków,   połączenia rur ekranowych.

Dla określenia stanu technicznego konstrukcji stalowych wykonywane są :
- pomiary grubości,
- lokalizacja pęknięć i wykrywanie wad,
- określenie naprężeń powstających w metalu podczas eksploatacji konstrukcji,
- pomiary twardości.Wybrane metody badań nieniszczących NDT  (w tym badanie metodą MPM)

Do oceny stanu technicznego obiektów przemysłowych (konstrukcji stalowych w tym połączeń spawanych, maszyn i urządzeń oraz ich części) stosujemy następujące metody badań nieniszczących :

1.  zaawansowana technicznie metoda Magnetycznej Pamięci Metalu :
- badania metodą MPM  <początki to lata 80 XX wieku>   <upowszechnienie do roku 2011>

Historię, teorię i zastosowanie metody MPM omawiają 2 powyższe strony.

Powiązanie teorii z praktyką  ilustrują też 3 kolejne strony:
- badanie metodą MPM urządzeń w trakcie remontu    <więcej>
- badanie metodą MPM urządzeń podczas eksploatacji    <więcej>
- badania metodą MPM + tradycyjne badania NDT    <więcej>

Prezentowane zdjęcie modelowo ilustruje sens użyteczności badań NDT wykonywanych metodą MPM. Opis zdjęcia na stronie wskazanej powyżej.

badanie metodą MPM płaszcza zbiornika

2.  tradycyjne badania nieniszczące, np. takie jak :
- metoda wizualna
- metoda ultradźwiękowa
- metoda penetracyjna
- metoda wiroprądowa (prądów wirowych)
- defektoskopia nieszczelności gazowych
   <przykłady ww. badań nieniszczących>

Szczególną uwagę zwracamy na stosowanie badania MPM w powiązaniu z innymi rodzajami badań nieniszczących - łączne wykorzystanie tych metod badawczo-kontrolnych w znacznie większym stopniu niż dotychczas pozwala zapobiegać awariom lub uszkodzeniom urządzeń.

Metoda MPM gwarantuje szybką i precyzyjną lokalizację wad lub miejsc podatnych na uszkodzenia wywoływane np. przez pęknięcia zmęczeniowe, pęknięcia na skutek choroby wodorowej, wżery korozyjne powodujące niebezpieczne pocienienie ścianki urządzenia i inne. Metoda MPM w połączeniu z innymi badaniami NDT okazuje się bardzo praktyczna i skuteczna.

Współpracujemy z firmą:  Energodiagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i prowadząca działalność w zakresie:
prace diagnostyczne metodą magnetycznej pamięci metalu MPM  (w skrócie: badania metodą MPM),
defektoskopowe badania nieniszczące NDT w oparciu o normę PN-EN 473:2002  (w skrócie: badania NDT)
prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie diagnostyki technicznej metodami nieniszczącymi,
sprzedaż i serwis przyrządów i czujników do badań NDT, w tym do badań metodą MPM; wdrożenia, konsultacje, szkolenia specjalistów.

Zobacz więcej informacji o firmie  Energodiagnostyka Sp. z o.o.

praca na terenie zakładu chemicznego

Badania diagnostyczne na terenie zakładów chemicznych
- tu badanie prądami wirowymi (ET)

łopatki turbiny parowej - badania nieniszczące

Badania diagnostyczne łopatek turbiny parowej metodami:
MPM, szumów Barkhausena (SEB), prądów wirowych (ET)


samochód serwisowy firmy Energodiagnostyka

Samochód serwisowy firmy Energodiagnostyka

badania nieniszczące metodą IRIS

Badania nieniszczące rur metodą IRIS