Diagnostyka urządzeń energetycznych podczas remontu
z wykorzystaniem metody Pamięci Magnetycznej Metalu (metody MPM)

1. Kotły energetyczne

1.1. Szybka kontrola przed rozpoczęciem remontu, bez czyszczenia metalu, określająca strefy potencjalnych uszkodzeń we wszystkich węzłach kotła.
1.2. Określenie zakleszczeń rur w miejscach ich zamocowań i miejscach przejścia rur przez obmurowania i izolację - wybór optymalnego wariantu zamocowania rur.
1.3. Określenie stanu odkształceń  powstających na skutek braku dostatecznej kompensacji temperaturowej rurociągów 
1.4. Ocena stanu podpór i zawiesi na rurociągach oraz kolektorach.
1.5. Szybka kontrola jakości spawów rur z kolektorami.
1.6. Lokalizacja położenia połączeń na ekranowanych rurach kotłowych.
1.7. Określenie miejsc do pobrania reprezentatywnych próbek do oceny stanu metalu poprzez analizę wewnętrznych zgładów metalograficznych.
1.8. Wczesna diagnostyka uszkodzeń wewnątrz rur (wpływ wżerów korozyjnych w środku rurociągu).
1.9. Ocena stanu połączeń spawanych rurociągów.
1.10. Kontrola walczaka bez zdejmowania urządzeń separacyjnych.
1.11. Kontrola stanu naprężeń i odkształceń szkieletu oraz wszystkich kolumn nośnych kotła.
1.12. Kontrola stanu płaszcza i wtryskiwaczy w schładzaczach pary.


2. Turbiny parowe i turbiny gazowe

2.1. Wczesna diagnostyka zmęczeniowych uszkodzeń łopatek, tarcz i wałów.
2.2. Ocena stanu drutu bandaża - lokalizacja potencjalnych miejsc uszkodzenia drutu.
2.3. Szybka kontrola taśmy bandaża oraz nitów w celu lokalizacji zakleszczeń i miejsc potencjalnych uszkodzeń.
2.4. Ocena jakości osadzenia łopatek ostatnich stopni - określenie stanu nitów na obwodzie tarcz.
2.5. Określenie stanu łopatek pracujących w warunkach częstotliwości drgań rezonansowych.
2.6. Ocena stanu sprzęgieł oraz połączeń wpustowych.
2.7. Określenie przyczyn zakleszczeń na rurociągach spowodowanych brakiem kompensacji temperaturowej.
2.8. Określenie przyczyn eksploatacyjnego braku współosiowości sprzęgła.
2.9. Wykrycie lokalnych stref odkształceń metalu na wale.
2.10. Kontrola jakości napawań naprawczych na łopatkach, wałach, zaworach i innych.
2.11. Kontrola stanu osiowych kanałów turbin bez szlifowania.
2.12. Kontrola stanu bandaży generatora bez ich demontażu.
2.13. Kontrola naprężeń w śrubach połączeniowych.


3. Rurociągi pary, wody, gazów palnych i ropociągi (transport materiałów ropopochodnych).

3.1. Szybka kontrola stanu naprężeń i odkształceń w rurociągach, podporach i zawiesiach
       - lokalizacja zakleszczeń.
3.2. Szybka kontrola jakości spawów bez przygotowania powierzchni.
3.3. Kontrola jakości odprężającej obróbki cieplnej połączeń spawanych


4. Kontrola jakości spoin w trakcie remontów lub produkcji urządzeń.

 


Obok
- badanie MPM spoin pachwinowych rur opadowych
  na zewnątrz walczaka -  (Elektrownia Łaziska)Poniżej
- cysterna w trakcie procesu produkcji
   (Fabryka Cystern Świdnica)
- badanie metodą MPM spoiny wzdłużnej cysterny


5. Kontrola jakości spoin w trakcie egzaminów i szkoleń podczas atestacji spawaczy.

 


wróć na poprzednią stronę

03-116 Warszawa, ul. Czarodzieja 12     tel. +48 22 744-53-64 (metoda MPM)

wróć na początek strony