SPAWANIE i USŁUGI SPAWALNICZE oferowane przez firmę "RESURS"

Spawanie jest to łączenie części metalowych za pomocą specjalnej obróbki cieplnej.
Powierzchnie łączonych metali rozgrzewa się tak, że ulegają nadtopieniu, po czym łączy się je przy pomocy spoiwa. Po usunięciu źródła ciepła metale wraz ze spoiwem stygną, zestalają się i są trwale połączone.

Usługi spawania bardzo często wykonujemy u Klienta.

Zwykle stosujemy następujące rodzaje spoin:
spoiny czołowe
spoiny pachwinowe
spoiny otworowe  (wykonywane w otworach).

spawanie metali

Najczęściej wykonujemy:
spawanie żeliwa       spawanie aluminium        spawanie stali kwasoodpornych.

Stosujemy następujące metody spawania :
- metoda MIG/MAG
- metoda TIG
- spawanie elektrodą (elektrody otulone)
- spawanie gazowe
- spawanie drutami rdzeniowymi
- spawanie na zimno

Nasi spawacze posiadają uprawnienia UDT do spawania naczyń ciśnieniowych,
żurawi i innych elementów urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.


 Polska Izba Spawalnicza
Jesteśmy członkiem założycielem
Polskiej Izby Spawalniczej PIS.KALENDARZ SPAWALNICZY 2017
(i wcześniejsze od 2008r.)
można zamówić  przez stronę Izby
lub w firmie RESURS

kalendarz spawalniczy 2014

W edycji 2017,  na 110 stronach przedstawiono m.in.: historię i technologię natryskiwania cieplnego, wady i uszkodzenia powłok natryskiwanych cieplnie, koszty wytwarzania powłok metodami natrysku cieplnego, powłoki eksploatacyjne na elementach maszyn i urządzeń, przykłady zastosowań powłok w regeneracji i wytwarzaniu nowych elementów, czasopisma i organizacje spawalnicze wykaz PN nt. spawania i badań nieniszczących spoin.


Badania spoin.  Ocena jakości spawania.  Analiza naprężeń spoin i elementów spawanych

Ocena jakości spawania (połączeń spawanych, spawów, spoin) podczas eksploatacji dużych obiektów typu rurociągi, ropociągi, reaktory, kolumny rektyfikacyjne, autoklawy, zbiorniki ciśnieniowe, wytwornice pary, wytwornice acetylenu, zbiorniki do magazynowania płynów, cieczy lub gazów, rekuperatory przemysłowe itp. możliwa jest praktycznie tylko przy zastosowaniu badań MPM.  (szerzej omawiamy je wraz z badaniami nieniszczącymi).
    Właśnie tą metodą, przy użyciu mierników koncentracji naprężeń, można wyszukać i wyznaczyć "słaby punkt" badanego obiektu (konstrukcji stalowych, urządzeń, maszyn i ich części),  tzn. w porę zlokalizować fragmenty połączeń spawanych, gdzie koncentracja naprężeń spowoduje wadę obiektu lub gdzie wada już powstała.


1. Na zdjęciu:
Kontrola spoiny metodą MPM
przy pomocy miernika koncentracji naprężeń.2. Wykres górny przedstawia
rozkład rozproszenia pola magnetycznego Hpx
otrzymany w wyniku badania MPM
dla trzech różnych przekrojów spoiny.3. Wykres dolny otrzymany na podstawie obliczeń przedstawia typowy rozkład naprężeń szczątkowych występujących przy spoinach
 
Napawanie powłok ochronnych

Oferujemy też napawanie części maszyn, w efekcie którego uzyskujemy ochronne powłoki eksploatacyjne i regeneracyjne odporne na korozję  lub  o wysokiej odporności na zużycie ścierne.

Nakładanie powłok ochronnych wykonujemy m.in. metodami spawalniczymi, np. takimi jak napawanie regeneracyjne, polegające na dokładnym stopieniu materiału dodatkowego (spoiwa) z nadtopionym materiałem podłoża.  Napoina powstająca na powierzchni regenerowanych części może zawierać kilkadziesiąt procent materiału podłoża.

Zdjęcie poniżej przedstawia pierścienie po napawaniu materiałami, gdzie osnową (bazą) jest nikiel z domieszką boru, krzemu i chromu stanowiący ok. 40% napawanej mieszaniny materiałów; w skład następnych 60% mieszaniny wchodzi węglik wolframu - tu celem napawania jest uzyskanie powłoki ochronnej wysoko odpornej na ścieranie.

napoina na regenerowanych pierścieniach

Kolejne zdjęcie przedstawia te same pierścienie po szlifowaniu - na ich powierzchni powstała powłoka regeneracyjna o wysokiej odporności na zużycie ścierne i korozję. Twardość osnowy bazowej wynosi ok. 55-60 HRC (wg skali Rockwella), twardość wtopionych w bazę węglików wolframu wynosi ok. 2000-2400 HV0.4  (wg skali Vickersa).

W tym przypadku regenerowaliśmy pierścienie ślizgowy i oporowy służące do rozruchu pompy.

pierścienie po regeneracji

Powyższe informacje uzupełniają strony:
<Certyfikaty i uprawnienia spawaczy>  oraz  <lokalizacja firmy RESURS>